Rezervacijos atšaukimo politika

„Speciali su COVID-19 susijusi rezervacijos atšaukimo politika:

Rezervaciją svečiai gali atšaukti nemokamai likus 24 val. iki atvykimo dienos 12:00 val., apie rezervacijos atšaukimą informuodami viešbučio administraciją telefonu ar el. paštu.

Šios anuliacijos sąlygos taikomos, jei priežastis atitinka bet kurią iš minėtų taisyklių:

■ Pasaulio ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras nustato, kad mažiausiai 1 (vienoje) iš susijusių šalių tęsiasi pasaulio pandemija ar epidemija.

■ Atšaukimas yra tiesiogiai susijęs su COVID-19:

■ Svečiai ar jų artimieji (vaikai/tėvai) turi teigiamą COVID-19 testą;

■ Atšaukio metu sergamumo lygis Lietuvoje yra didesnis nei kliento kilmės šalyje;

■ Svečiai, grįžę į Lietuvą arba į kliento kilmės šalį, turi karantinuotis.

Rezervaciją administracijos darbuotojai pagal svečių poreikį anuliuoja arba perkelia į kitą datą (priklausomai nuo viešbučio užimtumo.)“